Zorginstituut: hartpatiënten krijgen te vaak inwendige defibrillator

0
27

Veel te vaak plaatsen cardiologen in Nederland een inwendige defibrillator bij patiënten. Volgens het Zorginstituut Nederland draagt zo’n icd vaak niets bij aan de overlevingskansen van een patiënt terwijl er wel risico is op complicaties, meldt de Volkskrant.

Jaarlijks krijgen 6000 patiënten een icd en 1200 daarvan zouden overbodig zijn. Als die niet geplaatst zouden worden, zou dat 20 miljoen euro aan zorgkosten schelen.

Volgens het Zorginstituut zijn de websites van veel ziekenhuizen niet altijd eerlijk over de risico’s van het plaatsen van een inwendige defibrillator. Op de websites worden complicatiecijfers van zo’n 1 procent genoemd, maar in werkelijkheid krijgt ruim 8 procent van de patiënten met een ernstige complicatie te maken en komt het zelfs voor dat mensen overlijden bij de plaatsing van een icd.

Andere behandelmethodes

Het gaat om patiënten met nicm, non-ischemische cardiomyopathie. Dat is een paraplubegrip voor allerlei aandoeningen aan de hartspier. Daarvoor zijn ook andere behandelmethodes zoals medicatie, stelt het instituut. Die behandelingen zijn de afgelopen jaren zodanig verbeterd dat een defibrillator niet meer nodig is.

Naar aanleiding van de kritiek van het Zorginstituut komen cardiologen voor 1 maart met een nieuwe richtlijn waarin een veel terughoudender omgang met icd’s wordt geadviseerd. Volgens Cor Allaart, hoogleraar cardiologie aan het Amsterdam UMC, is dat een compromis dat cardiologen nog een beetje de ruimte geeft om te bepalen of een patiënt gebaat is bij de ingreep of niet. Het Zorginstituut wil eigenlijk dat cardiologen vrijwel helemaal stoppen met het plaatsen van inwendige defibrillators bij patiënten met nicm.

In de Volkskrant zegt Allaart dat cardiologen niet op basis van dun bewijs gedwongen moeten worden om te stoppen met implanteren. De aandoening nicm kent veel subgroepen, en volgens hem moet per subgroep bekeken worden of een icd nodig is.

Allaart heeft ook moeite met met het beeld dat uit de publicatie van het Zorginstituut naar voren komt dat icd’s worden geplaatst omdat het geld oplevert. “Daarmee doe je cardiologen echt te kort.”

Bron: nos.nl