Wat is muzikale vorming voor kinderen?

0
478

Het onderdeel muzikale vorming bestaat vaak uit ongeveer 10 – 20 lessen. Hierin maken de kinderen kennis met muziek in al zijn facetten, zoals hoog en laag, hard

en zacht, kort en lang, ritme en tempo. De kinderen krijgen in 3 kwartier diverse luisteropdrachten, muzikale spelletjes en muziektheorie zodat ze spelenderwijs vertrouwd raken met muziek maken in groepsverband.

 

Deze lessen zijn gebaseerd op de muziekmethoden die soms ook in het basisonderwijs

te vinden zijn. De lessen worden daarom gegeven door een enthousiaste basisschool

meester of juf die lange ervaring heeft met muziek en met de kinderen uit de doelgroep.

Alle werkvormen, waarmee je met muziek om kunt gaan worden gehanteerd

 

  • Je kunt naar muziek luisteren;
  • Je kunt over muziek praten;
  • Je kunt muziek maken;
  • Je kunt op muziek bewegen;
  • Je kunt muziek vastleggen.

 

Binnen deze werkvormen zijn de deelaspecten van de muziek:

 

  • Klank;
  • Vorm;
  • Betekenis

 

“Muziek is een in vorm gezette klank die betekenis heeft voor mensen” ( Muziek Meester,

Meulenhoff Educatief bv, Amsterdam ) en dat wordt verder verkend.

 

Het komt dus vooral aan op doen en maken, en nog niet op muzieknotatie bestuderen.

Er zal gezongen, geklapt, gedanst, geknipt, geplakt, getekend, voor- en nagedaan

worden. Er zal geluisterd, gepraat, gekleurd en geschreven worden. Regelmatig komt er een instrument aan de orde, welke de kinderen ook mogen proberen

te bespelen.

 

Na deze twintig lessen, waarin ook een dans/beweegblok zit, krijgen de kinderen

de keuze om de opleiding voort te zetten op een echt instrument. Aan het einde van

twintig lessen kiezen kinderen soms een instrument voor het leven om een muzikaal leven tegemoet te gaan. Ze kunnen kiezen uit blaasinstrument zoals trompet , cornet, dwarsfluit, saxofoon of trommel.