Vragen over aankoop huis door burgemeester Maastricht

0
291

Burgemeester Penn-Te Strake van Maastricht heeft vorig jaar een woning in het centrum van de stad gekocht van een ambtenaar die betrokken was bij een politieke rel in de Limburgse hoofdstad. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend. Ze had de aankoop, die onderhands verliep, niet gemeld bij de gemeente.

Penn-Te Strake kocht de woning voor het geval een van haar kinderen terug zou willen verhuizen naar Maastricht, zegt een woordvoerder in de krant. Formeel is er met de aankoop niets mis, omdat er geen wettelijke belemmeringen zijn voor een burgemeester om panden te kopen.

Wel stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten in de Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen (.pdf) dat waakzaamheid is geboden als politieke ambtsdragers grond of onroerend goed aankopen. “Zorgvuldigheid, openheid en controleerbaarheid zijn hier sleutelwoorden”, schrijft de vereniging.

Spionageaffaire

De Volkskrant schrijft dat de partijloze Penn-Te Strake de woning kocht van Wim Lousberg, directeur van het Shared Service Center Zuid-Limburg, een instelling die voor drie Limburgse gemeenten de ict, inkoop en personeels- en salarisadministratie moet regelen. Bij de vorming daarvan ging van alles mis.

Ook was hij betrokken bij de zogenoemde spionageaffaire in de stad. Onderzoekers van een particulier recherchebureau plozen 41 e-mailboxen van ambtenaren uit vanwege de komst van dat service center.

Niets aan de hand

Commissaris van de koning Theo Bovens zegt tegen de Volkskrant dat de burgemeester hem voor de aankoop van het gebouw heeft geraadpleegd. Volgens hem is van belangenverstrengeling geen sprake, omdat het pand voor een marktconforme prijs (420.000 euro) is verkocht. Ook hebben de burgemeester en verkoper geen gezagsverhouding.

Lousberg is ook van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Deskundigen kraken die beweringen in de Volkskrant. Er is wel een afhankelijkheidsrelatie, zegt hoogleraar Marcel Boogers van de Universiteit Twente, omdat de twee zaken met elkaar doen. En volgens hoogleraar Douwe Jan Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen) lopen belangen in de zaak door elkaar, ook omdat Lousberg de steun van de burgemeester voor zijn Shared Service Center wel kan gebruiken.

Bron: nos.nl