‘Veel aandacht voor slavernij en kolonialisme in schoolboeken’

0
290

In het voortgezet onderwijs wordt bij geschiedenis veel aandacht besteed aan slavernij en kolonialisme. Die conclusie trekt het Historisch Nieuwsblad uit een onderzoek naar schoolboeken voor het vak geschiedenis.

Er werden door het geschiedenismagazine zeven lesmethoden onderzocht voor vmbo, havo en vwo. Daaruit kwam naar voren dat 9 procent van de lesstof gaat over kolonialisme en 4 procent over slavernij. Dat laatste is dubbel zoveel als de aandacht voor de Holocaust, waar 2 procent van de lesstof over gaat.

De boeken schrijven volgens het Historisch Nieuwsblad ook veel over de rol van Nederland bij het kolonialisme en de slavernij. Nog meer aandacht voor thema’s als kolonialisme en slavernij is niet mogelijk, omdat schrijvers van schoolboeken aan regels van de overheid zijn gebonden.

Goed bij de tijd

In een richtlijn staat dat alle tijdvakken, van prehistorie tot nu, in de methodes behandeld moeten worden. Voor het eindexamen gebeurt dat in 49 thema’s. De slavernij is een apart thema in de 18de eeuw, het kolonialisme wordt als thema behandeld in de 19e eeuw, de tijd van de wereldoorlogen en de periode na 1945.

Volgens het Historisch Nieuwsblad geven de lesmethodes niet alleen veel aandacht aan kolonialisme en slavernij, maar moedigen ze leerlingen ook aan om na te denken over actuele kwesties, zoals racisme en compensatie voor historisch leed. “De meeste methodes zitten goed in elkaar en zijn bij de tijd”.

Het Historisch Nieuwsblad concludeert verder dat vrouwenemancipatie in de meeste lesmethoden een thema is. Ook geven de lesmethodes geen nationalistisch of overwegend Nederlands verhaal. Minder dan een kwart van de lesstof gaat over Nederland, terwijl 36 procent over West-Europa gaat.

Kritiek VN-rapporteur

Aanleiding voor het onderzoek was de kritiek van de VN-rapporteur voor racisme en xenofobie, Tendayi Achiume. Zij stelde bij een bezoek aan Den Haag in oktober vorig jaar dat er op Nederlandse scholen in geschiedenislessen veel meer ingegaan moest worden op de rol van Nederland bij slavernij en kolonialisme. Dat zou volgens de VN-rapporteur helpen om discriminatie en intolerantie tegen te gaan.

Bron: nos.nl