Steeds minder ouders helpen op basisschool, schoolreisjes afgeblazen

0
606

Steeds minder ouders maken tijd vrij om te helpen op de basisschool van hun kind. Daardoor gaan soms activiteiten niet door. Er worden zelfs schoolreisjes geschrapt, blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het onderwijsvakblad Didactief.

Voor het onderzoek zijn 500 leerkrachten ondervraagd. Twee derde van hen zegt dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te betrekken bij hand- en spandiensten op school. Een verklaring waarom de betrokkenheid minder groot is geworden, wordt niet gegeven.

Ouders worden vooral ingezet als luizenmoeder of -vader, als begeleider bij schoolreisjes en voor de organisatie van schoolfeesten. Ruim de helft van de ondervraagde leraren zegt dat activiteiten als schoolreisjes en projecten soms niet kunnen doorgaan.

Kritische vragen

Het is helemaal lastig om nog ouders te vinden die in de ouderraad of medezeggenschapsraad willen, blijkt uit het onderzoek.

Ouders zijn op een ander punt wel steeds meer betrokken: ze zijn zich de afgelopen vijf jaar intensiever gaan bezighouden met de begeleiding van hun kind op school. Zo willen ze vaker een tussentijds gesprek met de leerkracht en stellen ze vaker kritische vragen.

Bron: nos.nl