Steeds meer jongeren krijgen jeugdzorg, moeten we naar Denemarken kijken?

0
506

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt is in 2018 verder gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren het er 428.000. Dat zijn er 8000 meer dan het jaar ervoor. Het gaat om mensen tot 23 jaar.

Onder jeugdzorg vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het is bedoeld voor jongeren met bijvoorbeeld psychische of gedragsproblemen. In 2015 kwam de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen. Sindsdien is het aantal jongeren dat er gebruik van maakt flink gestegen.

Toegankelijker

Mogelijk is de jeugdzorg door de invoering van bijvoorbeeld buurt- en wijkteams toegankelijker geworden. Volgens hoogleraar kinderpsychiatrie Robert Vermeiren is de stijging niet zo makkelijk te verklaren. “Mogelijk zijn er meer jongeren met problemen. Maar dan is de toename wel heel groot. Je moet je afvragen of er nu te veel jongeren instromen en of dat leidt tot kortere trajecten”, zegt hij.

Om dat vast te kunnen stellen moet er volgens Vermeiren beter bekeken worden waarvoor jongeren worden behandeld en of die behandeling bijvoorbeeld korter kan.

De hoogleraar maakt zich zorgen dat vooral jongeren met grote problemen de dupe worden van de toename. “Door de stijging van het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, moeten de gemeenten de financiële middelen spreiden. Dan blijft er minder geld over voor de jongeren die de hulp het hardst nodig hebben. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg.”

Denemarken

Vermeiren vindt dat de minister de regie moet nemen en met een plan van aanpak moet komen. Hij pleit ervoor dat meer zaken, zoals de financiering, gestandaardiseerd worden. “Gemeenten kunnen nu allemaal hun eigen eisen stellen. Door meer standaarden op te leggen kunnen we beter vergelijken waardoor een traject op de ene plek langer duurt dan op de andere.”

De hoogleraar ziet het systeem in Denemarken als een goed voorbeeld. Daar werd de jeugdzorg ook gedecentraliseerd. “Maar er werden daar wel bepaalde standaarden opgelegd. Dat was na een periode van hogere uitgaven, later namen die uitgaven af. Het zou nuttig zijn daarnaar te kijken.”

Bron: nos.nl