Pubers haken af bij sportclub door vaste trainingstijden en verplichtingen

0
27

Kinderen vanaf 13 jaar hebben minder interesse voor sporten in groepsverband. Al jarenlang zien sportclubs een sterke uitstroom van tieners. Een onderzoek van bureau Kantar in opdracht van NOC*NSF geeft nu meer inzicht in de achtergrond.

Volgens de sportkoepel haken tieners namelijk af omdat ze vaste trainingstijden en andere verplichtingen lastig vinden. Ook andere hobby’s en de kosten van een lidmaatschap werken ontmoedigend.

Jongere kinderen zijn vaak wél lid van een sportclub. Maar vanaf 13 jaar verdubbelt het aantal kinderen dat niet of nauwelijks van plan is om te gaan sporten van 14 naar 28 procent.

Een kwart van de kinderen van 13 tot 18 jaar sport niet, in de categorie 5 tot 12 jaar is dat 13 procent. Ook het aantal kinderen dat wekelijks sport neemt af vanaf het dertiende levensjaar: 66 procent sport wekelijks, bij de leeftijdsgroep daaronder is dat 79 procent.

Verschil

Het is onduidelijk of de situatie is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren, omdat er geen eerdere cijfers beschikbaar zijn. Maar volgens onderzoeker Remko van den Dool van het Mulier Instituut, dat onderzoek doet naar sportgedrag, is het al tijden zo dat jongeren rond de leeftijd van 13 afhaken.

“Die concurrentie tussen sport en andere activiteiten bestond 20 jaar geleden ook al. Als kinderen naar de middelbare school gaan zien we dat de belangstelling voor sport afneemt”, zegt hij. De competities worden bijvoorbeeld serieuzer, waardoor kinderen het minder leuk vinden. Of er zijn andere dingen die in hun leven meer tijd gaan innemen, als huiswerkbegeleiding of hobby’s. “Er zijn veel redenen om af te vallen.”

Tijdsgebrek

Volwassenen van 18 tot 44 jaar hebben ook moeite met sporten in verenigingsverband, blijkt uit het onderzoek. Zij kunnen het steeds lastiger inpassen in hun drukke leven met werk of een gezin. Deze groep volwassenen noemt tijdgebrek als grootste reden om niet te sporten.

Als mensen eenmaal ouder zijn en kinderen bijvoorbeeld uit huis zijn, neemt de animo om wekelijks te sporten weer toe. Bij deze groep 45-plussers is de motivatie het hoogst.

Verenigingen

Het totaal aantal mensen dat wekelijks sport is tijdens de coronacrisis gedaald en was vorig jaar nog niet terug op het oude niveau. NOC*NSF zegt dat het verenigingsleven bij ruim 25.000 sportclubs onder druk staat. Ook kampen ze met een tekort aan vrijwilligers.

De sportkoepel adviseert clubs om een gevarieerder aanbod aan te bieden en meer samen te werken met andere sporten, zodat ze bijvoorbeeld gezamenlijk een professional kunnen inhuren om hun positie te versterken.

Bron: nos.nl