Politici willen homogenezing verbieden, maar wat is dat eigenlijk precies?

0
154

Wat is er gebeurd?

Wat is homogenezing?

In sommige streng christelijke kringen bestaat het idee dat de geaardheid van homo’s veranderd kan worden door een behandeling. Dat heet een homogenezing. In Nederland zijn er zo’n vijftien therapeuten en organisaties die dit aanbieden, blijk uit onderzoek. Hoe vaak het precies gebeurt, is niet bekend. Ze bieden hun diensten niet openlijk aan op internet.

Doen ze, omdat volgens sommige strenge geloven homoseksualiteit verboden is. Die strenggelovigen zien homoseksualiteit als een demon die ‘uitgedreven’ moet worden. Maar er zijn ook veel gelovigen die dat anders zien.

“De therapieën zijn heel divers”, zegt onderzoeker Anton van Wijk. “Je kunt denken aan therapie-achtige sessies met een therapeut, een psycholoog bijvoorbeeld, waarbij sprake is van een-op-een-gesprekken. Dat kan soms heel lang duren. Maar je kunt ook denken aan een eenmalig gesprek met een pastoor, of een gebedsgenezingsdienst.”

Alexander Noordijk kreeg zo’n soort dienst toen hij 23 jaar oud was. “Het is nog steeds lastig om aan te denken. Dat mensen dan bidden: duivel ga eruit. En zeggen dat ik opnieuw geboren moest worden. Ze spraken dan de zogeheten tongentaal, een soort geheimtaal, en drukten steeds harder op mijn hoofd zodat het eruit kwam.”

Wie ondergaan die homogenezing?

De homogenezing wordt vaak aan wat oudere homo’s gegeven, zegt onderzoeker Van Wijk. Jongere homo’s uit strenggelovige omgevingen proberen hun gevoelens namelijk vaak zo lang mogelijk te weg te stoppen. Ze hopen dat het een fase is en dat ze uiteindelijk hetero worden. Tegen de tijd dat ze hun gevoelens niet meer kunnen ontkennen, zijn ze vaak twintig jaar of ouder.

Vaak stappen ze dan zelf naar de therapeut, omdat ze er vanaf willen. Komt doordat ze zelf ook opgroeien met het idee dat God homoseksualiteit niet accepteert. Zo vertelt Alexander: “Je wilt het zelf, je worstelt met die gevoelens. Maar die worsteling is er door de bubbel waarin je leeft. Dus uiteindelijk word je wel gedwongen door die omgeving. En doe je het niet, dan raak je die bubbel kwijt. Dat geeft heeft veel druk.”

Wat zijn de gevolgen van dit soort behandelingen?

Onderzoek laat zien dat ‘homogenezing’ voor veel psychische schade zorgt. Het leidt soms tot depressies of zelfdoding. “Ik heb er flink last van gehad”, vertelt Alexander. “Veel therapie gehad om dit te verwerken. Ik heb toen ook een tijd afscheid genomen van de kerk. Maar ik ben uiteindelijk toch teruggekeerd en ben nu dominee in een kerk. Dat wordt nog steeds niet door iedereen geaccepteerd, een homoseksuele predikant. Sommige mensen hebben om mij de kerk verlaten. Dat doet pijn.”

Wie vindt wat van de wet?

Een meerderheid van de Kamer was al langer voor een verbod op ‘homogenezing’. En de wet van D66, VVD, PvdA en GroenLinks moet die therapieën nu dus echt strafbaar gaan maken. Wat voor straf de homogenezers straks kunnen krijgen, moet nog worden bepaald.

D66-Kamerlid Van der Laan vindt het “te gek voor woorden dat in ons land nog steeds homogenezingen plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken. Dat is schadelijk en onderdrukkend en er moet zo snel mogelijk een eind aan komen.”

En VVD’er Van der Woude zegt dat “het discrimineren en traumatiseren van homo’s niet binnen de vrijheid van godsdienst valt. We moeten zorgen dat dit nu echt een keer stopt. Het is 2021. Het is nu gewoon klaar.”

Alexander is blij dat politici willen dat er een wet komt. “Het is vanuit de overheid duidelijk normstellend: we accepteren dit soort zogenaamde therapieën en behandelingen niet. Je moet in Nederland kunnen zijn wie je bent, ongeacht welk geloof je aanhangt.”

Maar volgens iemand die ook ooit homogenezing kreeg en graag anoniem wil blijven, gaat de wet niet helpen. “In de praktijk zal het niet meer zijn dan symboolwetgeving, vrees ik. De inhoud van de therapie is makkelijk te verstoppen. Je noemt het gewoon ‘behandeling van depressie’ of zoiets. En veel aangiften van ‘slachtoffers’ zul je ook niet krijgen. In de meeste gevallen willen zij zelf hun homoseksualiteit achter zich laten. Dat gold ook voor mij.”

En ook Alexander ziet moeilijkheden. “Het zal lastig zijn om te vervolgen. Want bewijs maar eens wat je is aangedaan. En je moet zelf klaar zijn om aangifte te doen. En dan lig je definitief uit die kerkelijke gemeenschap. Dus binnen de kerk moet dit gesprek vooral ook gevoerd worden. Maar een duidelijk signaal vanuit het kabinet is daarbij ook heel belangrijk.”

Bron: nos.nl