‘Onprofessionele arts in opleiding moet makkelijker weggestuurd kunnen worden’

0
204

Geneeskundestudenten die niet functioneren, moeten makkelijker van de opleiding weggestuurd kunnen worden. Acht Nederlandse examencommissies Geneeskunde komen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde met een plan om de reglementen aan te passen.

Het gaat om een kleine groep studenten die herhaaldelijk onprofessioneel gedrag vertonen, zegt Mario Maas in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is voorzitter van het Landelijk Overleg Voorzitters Examencommissies Geneeskunde. Het gaat volgens hem om studenten die bijvoorbeeld patiënten agressief benaderen, seksueel intimiderende opmerkingen maken, stelselmatig te laat komen of feedback niet serieus nemen.

Hoeveel studenten het precies zijn, is niet duidelijk, zegt Maas, omdat de cijfers landelijk niet worden bijgehouden. “Het gaat misschien om twee studenten per faculteit, dus dat is ontzettend weinig. Het risico is niet groot in aantal, maar wel in gewicht”, zegt hij. “Vandaar dat we toch dat kleine aantal coassistenten willen tegenhouden.”

Drie studenten in twaalf jaar

Sinds 2010 is er al wel een wettelijke regeling om deze studenten van de opleiding te verwijderen. Dit zogenoemde iudicium abeundi (IA) is ingesteld om de procedure makkelijker te maken. “Maar de praktijk is weerbarstiger”, zegt Maas.

Om het wegsturen te vergemakkelijken moet een dossier worden opgebouwd waarin het onprofessionele gedrag wordt beschreven en aangetoond. “Maar we zetten een coassistent van wie we denken dat hij of zij dat doet nooit bij een patiënt neer, want dan zou een patiënt gevaar lopen tot het dossier gevuld is”, legt Maas uit.

“Daardoor kunnen we een dossier nooit volledig krijgen en dat betekent dat we het nooit kunnen winnen om een student buiten de poort te krijgen.” In de afgelopen twaalf jaar zijn drie keer studenten verwijderd.

De voorzitters van de examencommissies willen nu dat de IA-regeling verruimd wordt. Zo zou de inschatting van begeleiders dat een student niet alleen gelaten kan worden met een patiënt net zo zwaar moeten wegen als wanneer een student daadwerkelijk in de fout gaat.

Kritiek

Er is ook kritiek op het verruimen van de regeling. Hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, noemt het in de Volkskrant “een zwaar middel dat alleen in extreme gevallen moet worden ingezet.” Zo zouden opleidingen ook op zoek kunnen gaan naar andere mogelijkheden. “Een student die niet geschikt is als arts, kan misschien wel een onderzoeksfunctie vervullen.”

Maas benadrukt dat de regeling geldt voor studenten die bij elke beoordeling negatief scoren en die ook niet meer bij te sturen zijn.

Bron: nos.nl