‘Nieuwe functie regie-verpleegkundige kan goed werken’

0
331

Verpleegkundigen in de zeven academische ziekenhuizen zijn positief over een proef met de regieverpleegkundige. Dat is een nieuw soort coördinerend verpleegkundige.

Maar ze zijn ook bang dat er straks te weinig verpleegkundigen overblijven die bijvoorbeeld nog een infuus mogen aanleggen of bloed mogen prikken.

Het zijn mogelijke gevolgen van een wetsvoorstel van minister Bruins, BIG II, waarin de bevoegdheden van mensen die in de zorg werken worden vastgelegd. In de nieuwe wet worden de bevoegdheden van verpleegkundigen die zijn opgeleid in het mbo beperkt en moeten veel verpleegkundigen een toets maken of een opleiding volgen om regieverpleegkundige te worden.

Alle academische ziekenhuizen en een aantal algemene ziekenhuizen hebben geëxperimenteerd met regieverpleegkundigen. In oktober verschijnt daarover een evaluatierapport.

Vooruitlopend daarop vertelt Bea van der Krogt, voorzitter van de verpleegkundige adviesraad van het UMC Utrecht en coördinator van de experimenten daar, dat zij “positieve geluiden hoort uit den lande.” Maar ze maakt zich ook zorgen.

Infuus aanleggen en bloed prikken

Als de nieuwe wet wordt aangenomen, mogen mbo-verpleegkundigen niet meer zonder de hulp van een regieverpleegkundige een infuus aanleggen, bloed prikken, medicijnen toedienen via een infuus en of patiënten verzorgen die een beademingsbuisje hebben. Ook niet als ze dat de afgelopen twintig of dertig jaar dag in dag uit hebben gedaan.

“Dat is voor ons niet werkbaar”, zegt Van der Krogt. “Als verpleegkundigen geen infuus meer mogen aanleggen, dan kunnen zeker de academische ziekenhuizen niet meer draaien. Alle patiënten hier zijn ingewikkeld en hebben complexe zorg nodig. En heel veel hebben een infuus.”

Van der Krogt vindt daarom dat de wet BIG II op dit punt moet worden aangepast. “De functieomschrijving van de verpleegkundige moet aangepast worden, zodat die gewoon medisch voorbehouden handelingen kunnen blijven doen. Daarom benadrukken we hier in huis ook dat iedereen gewoon zijn werk kan blijven doen zoals nu.” En die opvatting wordt volgens Van der Krogt gedeeld door alle verantwoordelijken voor de proeven met regieverpleegkundigen.

Kansen

De Utrechtse is een verklaard voorstander van de nieuwe wet. Ze vindt dat de wet verpleegkundigen de mogelijkheid biedt om een carrière-stap te maken. Wie wil, kan regieverpleegkundige worden.

Mbo-opgeleide verpleegkundigen moeten daar een verkorte hbo-opleiding voor volgen van één tot tweeënhalf jaar. Hbo-verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma hebben gehaald moeten een aanvullende toets doen. De overige hbo-verpleegkundigen kunnen meteen regieverpleegkundige worden.

Die regieverpleegkundigen zijn hard nodig, denkt Van der Krogt, omdat patiënten steeds korter in het ziekenhuis liggen en tegelijk behoefte hebben aan steeds complexere zorg. “Dat vraagt om een vorm van regie die we nu vaak niet bieden”, zegt ze.

“Maar we hebben wel flinke zorgen dat deze kwaliteitsverbetering budgetneutraal moet worden uitgevoerd. Dat kan niet. Het opleiden van mensen kost tijd en dus geld.”

Bron: nos.nl