Natuurorganisaties naar de rechter om compensatie Tweede Maasvlakte

0
228

De natuur die verloren ging bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte is onvoldoende gecompenseerd. Dat stellen zeven natuurorganisaties, die nu naar de rechter stappen om het kabinet te dwingen er alsnog werk van te maken. “De minister lijkt elk excuus aan te grijpen om compensatie uit te stellen”, schrijven ze in het beroepschrift aan de rechter.

De Voordelta, een Natura2000-gebied voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland, werd in 2008 aangewezen als de plek waar natuur gecompenseerd zou moeten worden. Voor de Tweede Maasvlakte is bijna 2500 hectare natuur ingeleverd en Nederland is wettelijk verplicht de natuur in het Europees beschermde gebied te herstellen.

De natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland, willen dat de Voordelta een zee-reservaat wordt en dat visserij daar helemaal wordt verboden. Sinds 2008 mogen er al geen grote vissersschepen meer in het gebied komen, maar kleinere garnalenvissers krijgen nog steeds toestemming om er te vissen.

Dit is de invloed van de visserij op de bodem:

Omwoelen zeebodem funest

De natuurorganisaties wijzen de garnalenvisserij, waarbij de bodem wordt omgewoeld, aan als oorzaak van het uitblijven van verbetering van de natuur in de Voordelta. “Dat heeft te maken met de sleepnetten die ze gebruiken, waarmee ze over de grond schrapen. Zo vang je garnalen maar wordt het bodemleven ook deels vernietigd”, zegt Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

“Sommige soorten gedijen goed bij het omploegen van de zeebodem, zoals de zwaardschede en garnalen. Maar soorten die van nature in de Voordelta zouden zitten zijn verdwenen”, aldus Ouwehand.

Harde cijfers over de mate van herstel van de natuur ontbreken. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) erkent dat de natuurcompensatie niet is bereikt en dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Het ministerie is daarover in gesprek met de Rotterdamse haven en de Europese Commissie.

Het ministerie betreurt de gang naar de rechter van de zeven natuurorganisaties. “Het compensatiedoel bleek zeer moeilijk te realiseren. Dat is voortschrijdend inzicht, de natuur laat zich niet gemakkelijk sturen. We hebben geprobeerd in goed overleg tot alternatieve compensatiemaatregelen te komen”, laat een woordvoerder aan de NOS weten.

In NRC zegt de minister dat ze het effect van het instellen van een zee-reservaat betwijfelt. Ze zegt dat er onder water nog voldoende ‘biomassa’ leeft die als voedsel kan dienen voor beschermde vogelsoorten en dat ze wil wachten op de uitkomst van studies naar alternatieve natuurcompensatie.

Botsende belangen

Volgens Ouwehand hebben er in de afgelopen twaalf jaar al genoeg onderzoeken plaatsgevonden. “En de afspraken van destijds, die in de wet verankerd zijn, zijn duidelijk. Je probeert er op een goede manier uit te komen. Er heeft dialoog plaatsgevonden. Door heel lang talmen voelen we ons nu gedwongen een beroepsprocedure te starten.”

“Dat er onvoldoende is gebeurd komt deels door onwil en deels door de belangen van de visserij”, zegt Ouwehand. “We willen dat het zee-reservaat gewoon gerealiseerd wordt. De natuur heeft nu geen kans.”

Bron: nos.nl