Minister wil extra aandacht voor taalvaardigheden op school

0
378

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt zich zorgen over de taalachterstand onder jongeren, zei ze vandaag tijdens een debat over laaggeletterdheid in de Tweede Kamer. Ze wil daarom extra aandacht geven aan basisvaardigheden op scholen bij de herziening van het curriculum.

Het kabinet geeft 84 miljoen euro uit aan maatregelen om laaggeletterdheid bij volwassenen tegen te gaan en taalvaardigheid onder jongeren te stimuleren. Behalve 7 miljoen aan subsidiegelden komt daar voorlopig geen extra geld bij.

De Sociaal Economische Raad vindt dit bedrag niet toereikend. Er is meer urgentie, geld en samenwerking nodig om laaggeletterdheid aan te pakken en ervoor te zorgen dat geen enkel kind meer met taalproblemen van school gaat.

2,5 miljoen Nederlanders

De Onderwijsinspectie constateerde in april al dat leerlingen minder goed presteren op kernvakken taal en rekenen. Een groeiende groep jongeren komt zelfs laaggeletterd van school. Op jonge leeftijd lopen die Nederlanders een taalachterstand op die nog maar lastig in te halen blijkt. Volgens schattingen van de Algemene Rekenkamer zijn er nu zo’n 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen.

Eén op de drie basisscholen heeft het taalonderwijs niet op orde. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de taalvaardigheid van kinderen. Het probleem speelt niet alleen onder migrantenkinderen, maar ook onder autochtone leerlingen. 18 procent van de 14-jarigen is laaggeletterd.

Hoe kan het dat kinderen het volledige Nederlandse schoolsysteem doorlopen en alsnog onvoldoende kunnen lezen en schrijven? Dat vroegen ook veel Kamerleden zich af. “Kunnen lezen, schrijven en rekenen, is een recht”, aldus Dennis Wiersma van de VVD.

Landelijke regie

Zijn er daarom mogelijkheden om jongeren te volgen die risico lopen om een taalachterstand op te bouwen, wilde Wiersma weten. Verschillende partijen benadrukten het belang van preventie. GroenLinks, de Partij van de Arbeid en de SP bekijken hoe ouders gemotiveerd kunnen worden om hun kinderen naar de voorschool te sturen.

De Minister wil meer grip krijgen op de kwaliteit van verschillende aanpakken en routes die mensen kunnen nemen om iets aan hun laaggeletterdheid te doen. De aanpak van laaggeletterdheid moet vooral bij de gemeentes blijven, maar de “landelijke regie kan wel wat strakker”, aldus Van Engelshoven.

Bron: nos.nl