Meer meldingen over seksueel misbruik en discriminatie op scholen

0
512

Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie op scholen is gestegen, blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Zo werd er in het schooljaar 2017/2018 134 keer melding gedaan van seksueel misbruik. Dat aantal is de afgelopen jaren alleen in 2003 en 2005 hoger geweest. De meldingen van discriminatie stegen met name op basisscholen.

Afgezien van deze stijging, nam het totaal aantal meldingen bij vertrouwensinspecteurs af. In totaal werd er 1937 keer gemeld, dat is zes procent minder dan vorig jaar. De meeste meldingen (1004) gingen over psychisch geweld, gevolgd door 554 meldingen over fysiek geweld.

Vooral het aantal meldingen rond discriminatie op grond van een migratieachtergrond steeg, van 25 vorig jaar naar 42 dit jaar. De meldingen over discriminatie op grond van geloof zijn juist gedaald. Ook ontving de onderwijsinspectie vier meldingen over radicalisering. Die kwamen met name van scholen die zich zorgen maakten over radicaliserende leerlingen.

Zorgelijke ontwikkeling

In alle onderwijssectoren, behalve het speciaal onderwijs, stegen de meldingen over seksueel misbruik. Die gaan met name over aanranding en ongewenste hinderlijke aanrakingen. Ook wordt er melding gemaakt over ongewenste relaties tussen leraren en leerlingen.

In gevallen waarbij de melding ging over seksueel misbruik van leerlingen, werd in bijna de helft van de gevallen een ‘met taken belast’ persoon van de school, zoals een leerkracht beschuldigd. Dit gegeven, in combinatie met de stijging van het absolute aantal meldingen, noemt de onderwijsinspectie een “zorgelijke ontwikkeling”.

De onderwijsinspectie ziet dat de meldingen complexer en urgenter worden. Ook merkt de inspectie op dat de klachtenprocedure van scholen steeds minder toegankelijk wordt, waardoor bijvoorbeeld ouders vastlopen.

Bron: nos.nl