Maatwerk nodig voor hulp bij seksueel geweld tegen meisjes in Amsterdam

0
215

Meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld kunnen alleen goed worden geholpen als de verschillende hulpverleners samenwerken en die samenwerking coördineren. Het gaat om veel verschillende partijen, zoals de jeugdhulp, politie en justitie, jongerenwerk, behandelaren, de gemeente en zo nodig ook jeugdbescherming, jeugdreclassering, schuldhulp of leerplicht.

Het gaat om maatwerk, je moet ieder meisje als individu behandelen, zegt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar na onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van burgemeester Halsema van Amsterdam.

“Dat klinkt misschien als een open deur, maar het is helaas nog niet altijd de praktijk. Een lange adem is essentieel.”

Betere bescherming

Halsema wilde naar aanleiding van signalen van jongerenwerkers en politie weten hoe meiden en jonge vrouwen die slachtoffer zijn geworden van groepsverkrachting, sextortion en seksuele uitbuiting in Amsterdam beter kunnen worden beschermd. “Professionals voelen zich vaak machteloos, vooral als het meisje zichzelf niet altijd als slachtoffer ziet. Ik wilde weten wat werkt in zulke gevallen, hoe we het best kunnen helpen”, zegt Halsema.

De ervaringen van tien Amsterdamse tienermeisjes zijn bekeken. Zij kregen te maken met seks in ruil voor geld, drugs of dure kleding, met feesten in hotels waar ze met meerdere mannen en jongens seks hadden en met chantage via sociale media.

Bolhaar zegt dat er meer aandacht moet komen voor het opmerken van de meisjes. Ze kunnen bijvoorbeeld worden bereikt via bijeenkomsten over zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hun vertrouwen moet worden gewonnen, om met hen te kunnen bespreken hoe ze kunnen loskomen uit de situatie waarin ze zijn beland.

In de stadsdelen West en Nieuw-West wordt een vernieuwende manier van samenwerken uitgeprobeerd. Daarbij wordt in een zo vroeg mogelijk stadium ingegrepen. Daarbij zijn het meidenwerk en het onderwijs belangrijke schakels.

Amsterdam onderzoekt ook de verschillende vormen van seksuele intimidatie en seksueel geweld die er voorkomen. Daaruit blijkt dat er ook structurele aandacht nodig is voor het voorkomen dat iemand tot dergelijke zedenmisdrijven komt.

Halsema zegt dat het rapport de complexiteit van het probleem heeft blootgelegd en neemt de aanbevelingen van de rapporteur over. “Seksueel geweld lijkt onder de invloed van straatcultuur en sociale media steeds meer onderdeel te worden de mainstream jeugdcultuur. Maar seksueel geweld is nooit acceptabel. Seksuele autonomie voor alle Amsterdamse meisjes is ons streven”, zegt de burgemeester.

Bron: nos.nl