Leren en begrijpen

0
709

Als je succesvol wilt zijn in het leven is het beheersen van de Engelse taal een ‘must’. Althans zo luidt het credo. Engels is de taal van de technologie, medische wetenschap, entertainment en de diplomatie. Daar speelt het onderwijs op in en zo is er wereldwijd een enorme toename in basis, middelbaar en universitair onderwijs in het Engels. Met name in ontwikkelingslanden is dit exponentieel het geval en lijkt het alsof er geen groter goed is dan je kinderen in de Engelse taal te laten onderwijzen.

Het mes snijdt hierbij aan twee kanten, want voor landen met een relatief klein taalgebied is het aanbieden van een curriculum in het Engels een stuk voordeliger. Het drukken van leerboeken in de lokale taal is duur en de (veelal Engelse) terminologie laat zich vaak niet makkelijk vertalen.

Ook speelt de politiek een rol. In een aantal ontwikkelingslanden worden vele verschillende talen gesproken. De keuze voor één daarvan ligt vaak gevoelig en dan is een universele (soms koloniale) taal vaak een neutrale oplossing.

En hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, er blijkt toch iets niet helemaal goed te gaan. Er is een essentieel verschil tussen Engels als een instructie medium en Engels als een leervak. Onderwijzers zijn zelf vaak niet vloeiend genoeg in het Engels om aardrijkskunde, rekenen en biologie in het Engels over te brengen. Bovendien spreken de meeste kinderen thuis alleen hun moedertaal dus het opnemen van de materie wordt een puzzel. Uit onderzoek blijkt dan ook dat de resultaten van scholen die in de moedertaal onderwijzen in vele gevallen beter zijn dan de “English Only” scholen.

Uiteraard blijft Engels een hele nuttige taal om te beheersen en verder te komen in een toenemende globale economie en arbeidsmarkt. Echter de kennis van een taal waarborgt nog niet dat datgene wat men zegt in het Engels enig hout snijdt. Taal is een communicatiemiddel en heeft op zichzelf staand weinig waarde. De inhoud daarentegen wel. En die inhoud neem je het beste tot je als de boodschapper zich helder en begrijpend uitdrukt. Liever je teksten laten vertalen? Zoek dan een vertaalbureau met expertise én inhoudelijke focus.