Lelystad kan nog steeds open, maar dan moeten de boeren helpen

0
288

Lelystad Airport kan nog steeds opengaan. Dat zegt Johan Remkes bij de presentatie van het rapport over de luchtvaart. Hij reageert daarmee op Kamerleden die stellen dat de opening de luchthaven door zijn rapport van de baan is. “Dat staat helemaal niet in het rapport. Iedereen interpreteert dit in het eigen straatje.” Volgens stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman heeft Remkes in theorie gelijk, maar wordt het wel heel lastig.

Op dit moment produceert het vliegveld van Lelystad met zijn kleine luchtvaart vrijwel geen stikstof. Dat verandert als er in de toekomst grote passagiersvliegtuigen landen, taxiën en weer opstijgen.

Die extra productie van stikstof is relatief weinig, maar moet wel worden gecompenseerd voor elk Natura 2000-gebied waar de stikstof van Lelystad Airport terechtkomt. Dat zijn er ongeveer twintig, waaronder de Oostvaardersplassen, de Veluwe, de Weerribben en andere gebieden in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Zuid-Oost Friesland.

Anders dan bij Schiphol kan de uitstoot niet gecompenseerd worden op de luchthaven zelf: er valt nog weinig te compenseren omdat er nog niet op grote schaal gevlogen wordt. Dus moet er gekeken worden naar andere sectoren.

Volgens Jan Willem Erisman kan de aangekondigde verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen voor een deel gebruikt worden om de uitstoot van Lelystad Airport te compenseren. Dat gaat gebruikt worden voor de bouw van woningen en nieuwe wegen, maar laat ook een beetje ruimte over. “Maar dat is niet genoeg”, berekende Erisman. “Er zijn niet veel andere mogelijkheden dan dat je dan naar de landbouw gaat kijken in de omgeving van die natuurgebieden.”

Boeren

De boeren zelf zitten er helemaal niet op wachten, zegt Aalt Dijkhuizen van het Landbouwcollectief. Hij wil niet dat de veesector krimpt ten gunste van de luchtvaart. Bovendien is het volgens hem niet nodig. “Met alle landbouwmaatregelen die wij hebben voorgesteld is er in principe genoeg ruimte om Lelystad mogelijk te maken. Daarvoor hoef je geen veehouder uit te kopen.”

Namens alle boerenbelangenbehartigers maakt hij afspraken over stikstofbeperkende maatregelen, zoals het aanpassen van het veevoer en het vaker weiden van koeien. Die maatregelen zijn echter nog niet doorgevoerd en de stikstofwinst is ook nog niet volledig doorgerekend. Bovendien wil hij veel liever dat die maatregelen gebruikt gaan worden om groei in de landbouw mogelijk te maken.

Bouwen of vliegen

“In principe is het met het uitkopen van boeren mogelijk om de stikstofuitstoot van Lelystad te compenseren”, denkt ook Leon Adegeest. Hij is het gezicht geworden van het verzet tegen luchthaven Lelystad, en rekende de voorspelde stikstofuitstoot van de luchthaven opnieuw door. Een aantal van zijn adviezen zijn overgenomen door de commissie-Remkes.

Toch lijkt ook hem het uitkopen van boeren hem zeer onwenselijk. “Ik denk dat de woningnood veel groter is dan de vliegnood”, aldus Adegeest. “Als je dan toch moet gaan kiezen, ga je dan boeren uitkopen om Lelystad te laten vliegen, of ga je Lelystad dichthouden en proberen om meer woningen te bouwen?”

Ook Erisman denkt dat het uitkopen van boeren ten behoeve van de luchtvaart ingewikkeld gaat zijn. Hij denkt dat het daarom heel lastig gaat worden om snel een oplossing te vinden. “Dit is nog geen gelopen race.”

Bron: nos.nl