Kinderombudsman: let ook op pesten buiten schooltijd

0
189

Om het probleem van pesten aan te pakken, moet breder worden gekeken dan alleen naar pesten op school. Dat stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in het rapport In eenzaamheid gepest (.pdf).

“Pesten gebeurt niet alleen op school, maar ook in de buurt, online, op de sportvereniging en zelfs thuis”, zegt Kalverboer, die naast de school ook een rol ziet weggelegd voor andere professionals die met kinderen werken, zoals sportcoaches, jongerenwerkers en wijkagenten. “Voor hen is het soms lastig om pesten en discriminatie te herkennen en bespreekbaar te maken. Zij hebben hier handvatten voor nodig, zodat kinderen pesten ook makkelijker bespreekbaar durven maken.”

Want pesten is desastreus, zegt de Kinderombudsman. “Het doet iets met het zelfbeeld van mensen. Ze worden er onzeker van. Ze denken dat het hun schuld is. Ze voelen zich klein, gekrenkt en gekwetst. Dat komt het hele leven terug.”

Gepest om handicap

Kalverboer liet onderzoek doen onder kinderen die gepest worden. Ruim 500 kinderen vulden een vragenlijst is. Zij vragen om een hardere aanpak van pestkoppen. Ook vinden ze dat andere kinderen moeten weten hoe het voelt om gepest of buitengesloten te worden.

Bij de meeste kinderen die worden gepest, gebeurt dat vanwege hun uiterlijk, kleding of gedrag. In 1 op de 3 gevallen gaat het om discriminatie. Zo worden kinderen bijvoorbeeld gepest om hun handicap of omdat ze verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht.

Buurt en online

Vijftien procent van de gepeste kinderen geeft hun leven een onvoldoende als rapportcijfer. Deze kinderen vertellen vaak niemand dat ze gepest worden. School is de plek waar het meest gepest wordt. De impact is het grootst als de kinderen daarnaast ook in de buurt of online worden gepest. Daarom moet het aanpakken van pesten niet alleen op school gebeuren, zegt de Kinderombudsman.

“Als bekend wordt dat een kind ergens gepest wordt, zou je moeten kijken of dat op andere levensdomeinen ook gebeurt”, zegt Kalverboer. “Dan moet ook de wijkagent aan de slag in die buurt om pesten te voorkomen. Je komt er niet door het alleen een schoolkwestie te laten zijn.”

Bron: nos.nl