Kinderen niet meer opgevangen door grote personeelstekorten

0
347

Door hoogoplopende personeelstekorten zijn kinderopvangorganisaties steeds vaker genoodzaakt om overeenkomsten met ouders eenzijdig te stoppen. Dat bevestigt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) na berichtgeving van RTL Nieuws.

Ouders krijgen te horen dat ze op korte termijn hun kinderen niet meer kunnen brengen. De branchevereniging verwacht dat zulke gesprekken steeds vaker zullen plaatsvinden. “Er zijn geen makkelijke oplossingen”, stelt BK-directeur Emmeline Bijlsma.

Ze zegt dat het stopzetten van overeenkomsten een allerlaatste maatregel is. “Dit willen we echt niet. We doen er alles aan om dat te voorkomen. Maar er is een enorm personeelstekort, vooral in de Randstad.” Exacte cijfers van hoe vaak contracten worden opgezegd, zijn er niet.

Het is volgens Bijlsma heel moeilijk om aan personeel te komen omdat veel pedagogisch medewerkers uit de stad wegtrekken. “Ik denk dat de Randstad daarmee wel voorloopt op de rest van het land.” Ze spreekt van een structureel probleem dat uiteindelijk in het hele land te zien zal zijn.

Ook de Belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang (BOinK) noemt het een zorgelijke situatie. “Dit wordt een serieus probleem. Als we niet uitkijken, hebben we straks op grote schaal mensen die niet kunnen werken simpelweg omdat er geen opvang is voor de kinderen”, zegt voorzitter Gjalt Jellesma.

Gratis opvang

Als voorbeeld van een organisatie die een contract stopzette, haalt RTL Partou aan. Dat is de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland. Onlangs kregen ouders in Utrecht te horen dat per 1 februari twee groepen van een buitenschoolse opvang daar worden opgeheven. De vraag naar gekwalificeerde pedagogisch medewerkers is veel groter dan het aanbod, werd als reden aan de ouders verteld. En vanwege corona is het ziekteverzuim hoger dan normaal.

Volgens BOinK is de vraag naar opvang in die regio heel groot. “Voor die ouders is er dus geen alternatief, want alle andere kinderopvangplaatsen hebben een wachtlijst.”

Out-of-the-box denken

Bijlsma verwacht dat de vraag van ouders om meer kinderopvang zal toenemen vanwege de ambitie van de nieuwe coalitie om kinderopvang kosteloos te maken. “Enkele leden zien nu al een toename van contractuitbreidingen, van twee naar drie, vier of zelfs vijf dagen. Dat gedragseffect hebben we eerder gezien toen de kinderopvang goedkoper werd. Kinderen waar opa en oma nu nog op passen, worden naar de opvang gestuurd.”

“Het kabinet moet kijken naar out-of-the-boxoplossingen”, zegt Jellesma. “Zo denk ik aan het meer belonen van medewerkers die meer dan 28 uur werken, want veel medewerkers in deze branche werken parttime. Wat we in ieder geval nooit willen, is dat er wordt ingeleverd op kwaliteit. Daar hebben de laatste jaren zo veel in ge├»nvesteerd.”

Werkdruk al langer hoog

In de kinderopvang wordt al langer geklaagd over de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Veel medewerkers vallen ook uit vanwege de pandemie en er moeten steeds vaker groepen kinderen naar huis worden gestuurd. Vorig jaar waarschuwde BK nog dat kinderopvangorganisaties op omvallen stonden.

Eind vorige maand werd al duidelijk dat er vaker medewerkers in opleiding ingezet mogen worden om het personeelstekort op te vangen. Vanaf 1 januari mag maximaal de helft van het aantal medewerkers voor een groep in opleiding zijn. Dat was eerst maximaal een derde. De maatregel geldt een half jaar.

Bron: nos.nl