Hoe staat het ervoor met gymuren op school?

0
633
Hoe staat het ervoor met gymuren op school?
Hoe staat het ervoor met gymuren op school?

Sport en spel, het zijn belangrijke elementen op een school. Helaas zien we dat er steeds minder ruimte en tijd wordt geserveerd om te sporten en te spelen. Er zou minimaal 3 uur gymles op school moeten zijn, maar het vorige kabinet heeft dit niet waar weten te maken. Het nieuwe kabinet maakt er helemaal geen werk meer van.

Onderzoek Mulier Instituut
Een rapport van het Mulier Instituut voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek dat is verschenen, toont aan dat er nog even weinig tijd voor gym is als een kleine 10 jaar geleden. De discussie lijkt zelfs een beetje te zijn doodgebloed.

Uit het hiervoor genoemde onderzoek bleek ook dat scholieren vaak zonder begeleiding van een gymleraar gymmen moesten. Vaak staat dan de reguliere leerkracht voor de groep. Alleen in de randstad is een stijging te zien van het aantal vakdocenten dat de lessen goed kan geven.

SportensSpelXL de oplossing?

Het doet veel sport- en spelliefhebbers pijn dat er zo weinig tijd is om kinderen te laten sporten en bewegen. Als er dan al tijd voor is, is er vaak geen inhoudelijke kennis om een les goed neer te zetten. Gelukkig zijn er diverse initiatieven als SportenSpelXL. Dit een platform met sport- en spel oefeningen en spelletjes op beeld. Ideaal voor de (onervaren) (gym)docent om een les neer te zetten. De docent kan overal en altijd inspiratie op doen en daarnaast kan de docent gebruik maken van de lesplanner.

De lesplanner is een innovatieve tool waarbij complete lessen bij elkaar geklikt kunnen worden. Je maakt een les aan, selecteert de gewenste spellen, koppelt er een tijd categorie aan en je kunt met de les aan de slag.

De toekomst

Hoe gaat de toekomst eruit zien? Zodra de regering de discussie niet meer aanwakkert, is de kans klein dat er daadwerkelijk actie wordt ondernemen. Gevolg: scholieren krijgen niet de tijd voor sport en spel wat eigenlijk zoj moeten. Docenten zijn niet capabel genoeg om een goede les neer te zetten. Tot die tijd winnen platformen als SportenSpelXL aan populariteit. En we raden (gym)docenten dan ook zeker aan om hier eens naar te kijken mocht je in deze situatie zitten.