Fors meer inschrijvingen voor lerarenopleiding in studiejaar 2021-2022

0
55

Meer eerstejaars studenten hebben het afgelopen studiejaar gekozen voor een lerarenopleiding. Dat blijkt uit de Keuzegids hbo die vandaag is verschenen. Vooral het aantal inschrijvingen voor de lerarenopleidingen in maatschappelijke vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en economie nam toe.

Vorig jaar schreven zich 2215 nieuwe studenten in voor een maatschappelijke lerarenopleiding, tegen 1121 eerstejaars in het voorafgaande studiejaar. Bij bètavakken is ook een toename zichtbaar nadat het aantal inschrijvingen was gedaald in 2020. Ook voor andere lerarenopleidingen, zoals vreemde talen of de opleiding voor sportdocent, is de belangstelling toegenomen, blijkt uit de aantallen eerstejaars.

Maatregelen van de overheid

De samenstellers van de keuzegids doen geen onderzoek naar de motivatie van studenten om voor een bepaalde studie te kiezen. Wel noemen ze het pakket maatregelen van de overheid om het lerarentekort tegen te gaan als een mogelijke oorzaak van de groei.

Een van de maatregelen waar studenten direct van kunnen profiteren, is dat ze de eerste twee jaar slechts de helft van het collegegeld hoeven te betalen. Voor andere opleidingen geldt de halvering van het collegegeld alleen voor het eerste jaar. Ook de loonsverhoging voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs kan een rol spelen.

De samenstellers denken dat de toegenomen belangstelling voor sommige vakken ook te maken kan hebben met de maatschappijkritische Generatie Z. Vorig jaar noemden de onderzoekers dit ook als mogelijke verklaring voor de groei van het aantal studenten sociologie en sociale studies in de Keuzegids Universiteiten.

Bron: nos.nl