Elders in de EU schieten ze wolven af, Nederland wacht op Brussel

0
28

Terwijl de wolf zich in Nederland steeds meer thuisvoelt, verliezen veehouders meer dieren. De eerste twee maanden van dit jaar al 53. De BoerBurgerBeweging (BBB), de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, wil er een einde aan maken.

“Zijn er hier ook jagers in de zaal?”, vraagt Rik Loeters vanaf het podium tijdens zijn eerste toespraak sinds de verkiezingen. Hij was als lijsttrekker voor de BBB in Gelderland succesvol: de partij won met 24 procent van de stemmen. De wolf was een belangrijk onderwerp in de campagne.

“Zodra de wolf een landbouw- of hobbydier aanvalt – en laten we hopen dat het daarbij blijft – zijn wij van mening dat er direct de nodige maatregelen genomen moeten worden. En dan praten we niet over paintball balletjes.” Loeters’ uitspraak kan op applaus rekenen in de zaal vol BBB’ers. Veehouders hebben steeds meer last van de groeiende groep wolven in Nederland.

De wolf valt binnen de EU onder de habitatrichtlijn, en is daardoor een beschermde diersoort. De BBB verwijst naar andere Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland, waar wél wolven worden afgeschoten. Hoe zit dat?

Arie Trouwborst, hoogleraar Natuurbeschermingsrecht: “Om een wolf te kunnen afschieten, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: allereerst moet er een doel zijn, zoals het voorkomen van schade aan vee. Dan moet duidelijk zijn dat dat doel niet op een andere manier kan worden bereikt, bijvoorbeeld door de wolf weg te jagen of hekken te plaatsen. En ten derde mag het afschieten van de wolf geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de populatie.”

Geen duidelijke uitspraak

Juist dat derde punt is ingewikkeld. Want in Nederland zijn er 30 tot 40 wolven. Eric Kemperman, ook van BBB Gelderland en voorzitter van Stichting Jachtopleidingen in Nederland, werpt de vraag op wanneer we ooit kunnen spreken van een ‘gezonde populatie’ binnen Nederland. “Wolven hebben een enorm groot territorium van 200 vierkante kilometer. Je moet het dus niet afmeten binnen Nederland.”

Hoogleraar Trouwborst kan ook geen uitspraak doen over de gewenste wolvenpopulatie. “Het Europees Hof van Justitie heeft hier nog geen duidelijke uitspraak over gedaan, eigenlijk weten we nog niet precies hoe het zit.”

Ondanks die juridische onduidelijkheid organiseert Zweden regelmatig wolvenjachten en ook de Fransen en Duitsers schieten wolven af. In Duitse deelstaten is dat het geval wanneer de wolf vee aanvalt, of als er een gevaar dreigt voor de mens. In Frankrijk gaan ze verder: daar mag elk jaar 19 procent van de wolvenpopulatie worden afgeschoten, ter bescherming van grazende schapenkuddes.

Kleine populatie

Juridisch is het twijfelachtig of Frankrijk die praktijk kan handhaven, denkt Trouwborst. Daarnaast zijn er in Frankrijk ook een stuk meer wolven. “De Europese Commissie zal dan wellicht geneigd zijn iets toleranter te zijn. Maar in Nederland zijn de wolven er net. Als je die kleine populatie al weer gaat afschieten, kun rekenen op een kritische reactie van Brussel.”

BBB’er Kemperman vindt dat echter geen reden om stil te blijven zitten. “Het is een schitterend dier, maar Nederland is gewoon te klein. Als actief beheer een confrontatie met Europa gaat opleveren, dan moet dat maar. Wij vinden niet dat we op voorhand op de stoel van de rechter moeten gaan zitten.”

Bron: nos.nl