Dit zijn de versoepelingen als je dit jaar examen doet

0
310

Wat is er gebeurd?

Waarom komen er meer versoepelingen?

Scholen hebben dit jaar minder lang in lockdown gezeten dan vorig jaar, maar je middelbare schooltijd is toch anders dan normaal, vindt het kabinet. Omdat je hele klas thuis moest blijven na een besmetting of omdat je misschien zelf wel in quarantaine moest. En als je dit jaar eindexamen moet doen heb je de vorige jaren ook al last gehad van de coronamaatregelen.

“De middelbareschooltijd, die voor sommige leerlingen voor meer dan de helft samenviel met de pandemie, heeft genoeg hordes gekend”, vertelde onderwijsminister Dennis Wiersma. “Daarom wil ik de eindexamenleerlingen dit jaar dezelfde kansen geven als de lichting van vorig jaar.”

Hoe werkt het om een vak weg te strepen?

Doorkrassen, schrappen of wegstrepen: je kan er voor kiezen één onvoldoende niet mee te laten tellen bij je eindexamens. Je mag dit alleen doen als je op zakken staat en hierdoor alsnog kan slagen. Een voldoende wegstrepen mag dus niet. Het weggestreepte cijfer staat wel op je cijferlijst, maar telt niet mee voor de uitslag en je gemiddelde.

Belangrijke uitzondering: kernvakken tellen niet mee. Voor havo en vwo mag je Engels, wiskunde en Nederlands dus niet wegstrepen. Op het vmbo geldt dat voor Nederlands.

Wat waren de andere versoepelingen ook alweer?

Je mag examens spreiden over twee tijdvakken, waardoor je meer voorbereidingstijd hebt. Het eerste tijdvak voor de examens is van 12 tot en met 30 mei. Het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Je kan zelf kiezen of je alle examens al in het eerste tijdvak doet, of dat je een deel naar het tweede tijdvak verplaatst. Ook mag je een extra eindexamenvak herkansen.

Zit je op het vmbo? Je hoeft dan maar voor twee onderdelen van je beroepsprofielvak centraal schriftelijk en praktisch examen te doen. Voor de andere onderdelen is een schoolexamen genoeg.

Doe je staatsexamen? Dan mag je ook nog een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondelinge examen.

Hoe zit het als ik volgend jaar examen doe?

Doe je dit jaar nog geen eindexamen, maar pas volgend jaar of het jaar daarna? Dan kunnen we je voorstellen dat met al die leerachterstanden je je misschien zorgen maakt of je het wel gaat halen. Dat vroegen we ook aan onderwijsminister Wiersma.

Hij zei tegen ons: we gaan kijken of er later ook nog versoepelingen nodig zijn. “Daar ga ik de komende tijd gewoon met heel veel leerlingen ook over in gesprek. Ik wil dan wel weten, waar ben je nou bang voor? En vooral, wat moeten we nou doen om het überhaupt te voorkomen dat je die achterstand hebt?” Maar of er ook echt versoepelingen komen, horen we pas later.

Zijn er ook versoepelingen voor het mbo, hbo en de universiteit?

Voor studenten op de universiteit is het bindend studieadvies verlaagd. Dat betekent dat je minder studiepunten hoeft te halen om verder te mogen met je studie. Hoeveel punten je precies moet halen, verschilt per opleiding. Het is nog niet bekend of er versoepelingen komen voor het mbo. Versoepelingen voor het hbo worden deze week waarschijnlijk bekend gemaakt.

Bron: nos.nl