Bestuur Haga Lyceum draagt bevoegdheden niet op tijd over

0
314

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum blijft voorlopig zitten. Directeur-bestuurder Atasoy schrijft aan minister Slob dat het niet gelukt is binnen de gestelde tijd de taken over te dragen aan een interim-bestuurder. Dit betekent zo goed als zeker dat Slob zijn voornemen doorzet de geldkraan voor de islamitische school per 1 december dicht te draaien.

Dinsdag had hij al gezegd dat hij de school niet meer wil bekostigen, maar hij gaf het Haga nog twee dagen respijt. Het bestuur van het Haga moest voor vandaag 12 uur alle taken overdragen aan een eerder voorgedragen interim-bestuurder. De school zegt dat die man niet meteen kan worden benoemd, omdat hij geen moslim is. Om hem alsnog te installeren moeten volgens het Haga eerst de statuten van de school worden aangepast en daarvoor zou meer tijd nodig zijn.

Oneigenlijke argumenten

Slob zei daarover dinsdag dat de school “oneigenlijke argumenten gebruikt door zich te beroepen op administratieve belemmeringen”. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van financieel wanbeheer bij de school en is het burgerschapsonderwijs er onder de maat.

De school zal de Raad van State vragen de maatregel van de minister op te schorten. En er loopt ook nog een zaak tegen de Onderwijsinspectie.

In zijn brief aan Slob schrijft directeur-bestuurder Atasoy dat hij “onder overheidsdwang” gisteren de medezeggenschapraad en de ouderraad van de school heeft gevraagd de statuten te negeren en daarmee de verplichte sollicitatieprocedure over te slaan. Maar zij zijn daartoe niet bereid.

Atasoy benadrukt in zijn brief dat wijziging van de statuten een grote impact heeft op de grondslag van de school. Volgens hem doet Slob tekort aan “wettelijk verplichte onderdelen” door het advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad te beschrijven als een administratieve handeling.

Bron: nos.nl