Akkoord over dichten loonkloof leraren basisschool en voortgezet onderwijs

0
113

Er is een akkoord bereikt over het dichten van de loonkloof tussen leraren op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Vanmiddag worden er meer details bekendgemaakt, onder meer over de hoogte van de loonstijging.

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet was al vastgelegd dat de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht moest worden. Daar zou 800 miljoen per jaar structureel voor worden uitgetrokken, zo schreven de coalitiepartijen.

Stakingen

De afgelopen jaren staakten basisschoolleraren meerdere malen om zo aandacht te vragen voor onder meer de hoge werkdruk, de relatief lage lonen en het gebrek aan structurele investeringen in het onderwijs.

Vorig jaar werd er een eerste stap gezet naar het dichten van de loonkloof. In oktober kregen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonsverhoging van 2,25 procent. Ook werd hun eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent.

AOb-bestuurder Thijs Roovers zei toen al dat het verder dichten van de kloof “veel rekenwerk” vergde. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we als bonden en werkgevers samen die ingewikkelde puzzel kunnen leggen”, benadrukte hij daarbij.

Bron: nos.nl