7296 nieuwe besmettingen, IC-bezetting hoogste sinds 9 januari

0
388

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7296 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 562 minder dan gisteren.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests nog altijd, maar dat gebeurt steeds minder snel. Afgelopen week werden gemiddeld 7393 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 5 procent vergeleken met de zeven dagen ervoor.

In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid inmiddels 2,6 miljoen prikken gegeven. Het gaat daarbij om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden.

Het aantal gevaccineerden loopt achter op de planning. Gisteren werd de verwachting voor deze week naar beneden bijgesteld: van 514.000 naar 433.000. Maar het tempo gaat wel duidelijk omhoog. Gisteren werden er volgens de laatste gegevens op het coronadashboard van de rijksoverheid naar schatting ruim 86.000 prikken gezet. Dat was een nieuw record, wat ook al gold voor de 72.000 van woensdag.

2330 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er werden het afgelopen etmaal dus meer coronapatiënten opgenomen dan dat er werden ontslagen of overleden.

Er liggen nu 2330 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2327), van wie 705 op de IC (gisteren: 688), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De IC-bezetting is de hoogste sinds 9 januari.

17 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 17 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 22. Het aantal officiële overlijdens loopt gestaag terug: de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 23 doden per dag, tegen 25 doden per dag een week eerder.

Bekend is dat het werkelijke aantal overledenen hoger is; niet iedereen wordt getest. Lange tijd zag het CBS ‘oversterfte’, die uitsteeg boven de RIVM-cijfers. Sinds ongeveer een maand echter is er juist sprake van ondersterfte. Dat betekend dat er minder mensen overlijden dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. De cijfers lopen vooral terug in de verpleeghuizen, waar veel bewoners inmiddels zijn gevaccineerd.

Bron: nos.nl