23 havoleerlingen kregen verkeerde examen, nu moeten 14.000 examens worden aangepast

0
226

Bij het eindexamen aardrijkskunde hebben 23 havoleerlingen een aantal vragen gekregen die voor vwo’ers bedoeld waren. De fout is afgelopen donderdag door een school gemaakt, schrijft het AD. De naam van de school is niet bekendgemaakt. Door deze fout moet nu in allerijl het landelijk examen aardrijkskunde voor het vwo worden aangepast.

De vragen stonden op een toegevoegd papier dat bij het vwo-examen hoorde en dat door de school per abuis is uitgedeeld aan de havoleerlingen.

Het gebeurt vaker dat aan een examen zo’n erratum wordt toegevoegd, zegt een woordvoerder van het College voor Toetsen en Examen (CvTE). Hierin staan aanpassingen die op het laatste moment zijn toegevoegd.

In totaal moesten de havoleerlingen 31 vragen beantwoorden. Op het erratum stonden volgens het CvTE vier vragen. Deze moeten nu voor maandag 23 mei worden aangepast voor het vwo-examen, omdat de geheimhouding van het aardrijkskunde-examen voor het vwo geschonden is.

Extra herkansing

Een woordvoerder van de Onderwijsinspectie meldt dat de 23 havo-examens gewoon worden nagekeken. De examenkandidaten mogen daarna zelf kiezen of ze het cijfer accepteren of dat ze het laten vernietigen. Ze mogen dan gebruik maken van een extra herkansing. De Onderwijsinspectie benadrukt dat de 23 leerlingen dus niet onnodig worden benadeeld en de 14.000 vwo-leerlingen die nog het examen aardrijkskunde moeten maken, worden niet bevoordeeld.

De school heeft de dag na het examen de fout gemeld bij de CvTE en de Onderwijsinspectie. Beide zeggen niet om welke school het gaat.

Bron: nos.nl